2010. október 9., szombat

A Mikszáth Kálmán utca

1847-1910
A Széchenyi teret köti össze a Köteles Sámuel utcával. Az 1900-as évek elején nyitották, és a munkálatok során feltárt régészeti leletek tanúsítják, hogy a város helyén 3000 évvel ezelőtt is lakott település volt. Az új utca még Mikszáth Kálmán életében kapta meg az író nevét. A trianoni diktátum után az új hatalom ennek az utcának is román nevet adott, majd 1940-től 1964-ig folyamatosan viselte ismét az író nevét. Ekkor lett „Artei” utca. A magyar utcanév eltüntetésén túl a névadás indoka lehetett, hogy itt, ebben az utcában volt Izsák Mártonnak a műterme, aki a város hivatalos szobrásza volt a szocializmus éveiben. Elgondolkodtató, hogy a vásárhelyi magyarok többsége ma az Artei utca megnevezést használja, de káros az az elgondolás is, hogy esetleg magyar fordításban Művészet  utcának kellene nevezni. A magyar utcanév ugyanis nem a román fordítása, hanem a saját, helyi hagyományokba gyökerező elnevezés.  

2010. október 8., péntek

A Teleki tér

1739-1822
Nem mesze a központtól – a hajdani Széchenyi tértől – a Mikszáth Kálmán (Artei) utca szomszédságában, a szülészeti klinikától pár lépésre van egy kis park. Ma „Unirii” térnek hívják. Kevesen tudják csak, hogy 1941 és 1946 között a tragikus sorsú miniszterelnök, tudós, gróf Teleki Pál nevét viselte, majd 1946-től 48-ig a könyvtáralapító Teleki Sámuelét. Ekkor kapta a Molotov tér nevet és ezt viselte 1964-ig. A hatvanas évek elején itt lakott Sütő András, majd a méltatlanul elfelejtett, kiváló színésznő: Erdős Irma. Valamikor a Mikszáth Kálmán utca és a Teleki tér közötti lejtőn gyerekek szánkáztak, ez ma már a megnövekedett forgalom, a parkoló autók és fából épült, a  járdát védő támfal miatt is lehetetlen. Az arra járók emlékezzenek mind a két Telekire, és használják a tér neveként a Teleki tér nevet. 
A marosvásárhelyi utcanevek  változásait, a továbbiakban is Pál Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára című könyve alapján ismertetjük. (Mentor kiadó, 1997) 

Magyar utcaneveket Marosvásárhelyre!

Marosvásárhely Székely Tanácsa és a Magyar Polgári Párt marosvásárhelyi Szervezete mozgalmat indít a magyar utcanevekért Marosvásárhelyen. A mozgalom célja visszaállítani a kommunista diktatúra alatt, vagy azt megelőzően önkényesen megváltoztatott, a magyar művelődés és a magyar történelem személyiségeiről elnevezett utcák eredeti neveit. Rendszeresíteni akarjuk a kétnyelvű utcatáblákat a közösségi jogainkat és nemzeti méltóságunkat sértő mai gyakorlat helyett.

Meg kell tanulnunk újra, hogy hol volt a Deák Farkas utca, vagy a Teleki Sámuel tér, a Mikszáth Kálmán, a Munkácsy Mihály vagy a Baross Gábor utca. A kollektív emlékezet sorvadása a közösségi tudatot károsítja, és menthetetlenül széthull az a közösség, amely saját hagyományait nem képes megőrizni. Következetesen a magunk megnevezéseit kell használnunk, egymás között, a nyilvánosság előtt, a sajtóban, hogy fel tudjuk mutatni a hagyományokat megtartó közösségi akaratot és ezt követően annak érvényt tudjunk szerezni.

Meg fogunk küzdeni minden egyes utcáért, ha kell aláírást gyűjtünk, hogy állampolgári kezdeményezésként terjesszük Marosvásárhely város tanácsa elé a névváltoztatásra vonatkozó határozatokat.
Hosszú és nehéz feladatra vállalkozunk. Marosvásárhely magyar közösségének erkölcsi támogatására számítunk, és alkalmanként tevékeny részvételére a mozgalomban.  

Bod Aladár 
Marosvásárhely Székely Tanácsának elnöke                                                     

Kelemen Ferenc 
a Magyar Polgári Párt Marosvásárhelyi szervezetének elnöke